Saladis Jonas

Mokslo darbuotojas, dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1967 m. balandžio 4 d., Kaune

Mokėsi Pažečių (Raseinių r) 8-metėje mokykloje (1973-1974), Vilkijos (Kauno r.) vidurinėje mokykloje (1974-1984), studijavo LŽŪA Miškų ūkio fakultete (1984-1991), 1993-1998 – Lietuvos miškų i-te doktorantūroje.

Dirbo Lietuvos miškų instituto Miško resursų ir ekonomikos sk. asist. (1991-1999), nuo 1999 – vedėjas.

Darbai:

Apgynė dr. disertaciją "Pušynų erdvinė struktūra, jos kitimas ir poveikis medžių augimui, medynų našumui ir tvarumui".

Stažavosi Giotingemo, Freiburgo, Miuncheno bei Drezdeno universitetuose.

Apdovanojimai:

Lietuvos MA jaunųjų mokslininkų konkurso premija 1999 m.