Kraštotyra

Prapuolenis Algis

Mokslo darbuotojas, m. dr. (technikos m.)

Gimė 1932 m. rugpjūčio 23 d., Kaune.

1939 - 1944 m. mokėsi Išlaužo (Prienų r.) pradinėje mokykloje, 1945 - 1951 m. – Kauno 4-ojoje vidurinėje mokykloje. Baigęs vidurinę, įstojo mokytis į LŽŪA.

1956 m. baigė LŽŪA Mechanizacijos fakultetą ir atvažiavo dirbti į vienintelę savo darbovietę – naujai įkurtą Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo institutą Raudondvaryje. Pradėjęs dirbti, augo profesinėje veikloje : 1967 – 1968 m. stažavosi Redingo universitete Didžiojoje Britanijoje, o 1975 m. tapo instituto direktoriumi, nuo 1992 m. – Informacijos skyriaus vedėju, nuo 1998 m. – vyr. moksliniu darbuotoju.

Darbai : 1969 m. apgynė technikos moklų kand. (dr.) disertaciją „Rentgenoradiometrinio ekspres metodo traktoriaus variklio dilimui nustatyti eksperimentinis pagrindimas". Paskelbė apie 100 mokslinių techninių straipsnių, 2 brošiūras, 2 knygų bendraautorius.

Jo vadovavimo institutui metai Raudondvarį iš bažnytkaimio pavertė klestinčiu miesteliu : plėtėsi instituto padaliniai, stiprėjo bandymų ūkis, kilo nauji gyvenamieji namai. Plėsdamas mokslinius techninius ryšius, lankėsi daugelyje TSRS respublikų, D.Britanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Danijoje ir kt.

Jis – ne tik mokslo darbuotojas, bet ir aktyvus visuomenininkas, kultūros puoselėtojas. Jo rūpesMokslo darbuotojas, m. dr. (technikos m.)

Gimė 1932 m. rugpjūčio 23 d., Kaune.

Mirė 2010 m.

1939 - 1944 m. mokėsi Išlaužo (Prienų r.) pradinėje mokykloje, 1945 - 1951 m. – Kauno 4-ojoje vidurinėje mokykloje. Baigęs vidurinę, įstojo mokytis į LŽŪA.

1956 m. baigė LŽŪA Mechanizacijos fakultetą ir atvažiavo dirbti į vienintelę savo darbovietę – naujai įkurtą Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo institutą Raudondvaryje. Pradėjęs dirbti, augo profesinėje veikloje : 1967 – 1968 m. stažavosi Redingo universitete Didžiojoje Britanijoje, o 1975 m. tapo instituto direktoriumi, nuo 1992 m. – Informacijos skyriaus vedėju, nuo 1998 m. – vyr. moksliniu darbuotoju.

Darbai : 1969 m. apgynė technikos moklų kand. (dr.) disertaciją „Rentgenoradiometrinio ekspres metodo traktoriaus variklio dilimui nustatyti eksperimentinis pagrindimas". Paskelbė apie 100 mokslinių techninių straipsnių, 2 brošiūras, 2 knygų bendraautorius.

Jo vadovavimo institutui metai Raudondvarį iš bažnytkaimio pavertė klestinčiu miesteliu : plėtėsi instituto padaliniai, stiprėjo bandymų ūkis, kilo nauji gyvenamieji namai. Plėsdamas mokslinius techninius ryšius, lankėsi daugelyje TSRS respublikų, D.Britanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Danijoje ir kt.

Jis – ne tik mokslo darbuotojas, bet ir aktyvus visuomenininkas, kultūros puoselėtojas. Jo rūpesčiu Raudondvario parke atsirado Varpininko skulptūra. Daug nuoširdaus rūpesčio ir pastangų jis skyrė kompozitoriaus J.Naujalio paminklo statybai – buvo jos organizacinio komiteto pirmininkas.

Išėjęs į pensiją aktyviai įsijungė į Raudondvario bendruomenės veiklą, rašė atsiminimus, straipsnius spaudai aktualiomis visuomenei temomis.

Apdovanojimai : Už nuopelnus Kauno rajonui A.Prapuolenis buvo apdovanotas trečiojo laipsnio Savivaldybės įsteigtu Garbės ženklu.

Mirė 2010 m.

Lit.: Kas yra kas Kauno apskrityje, 1999 / [vyriausiasis redaktorius Jonas Vitkauskas]. - Kaunas : Neolitas [i.e. Kas yra kas Lietuvoje, 1999].- P. 381

Algis Prapuolenis 1932 - 2010 / Kauno rajono savivaldybė // Naujos tėviškės žinios .- 2010, birželio 11.