Kraštotyra

Pranckevičius Gediminas

Mokslo darbuotojas, dr. ( technologijos m.)

Gimė 1933 m. spalio 1d. Narsiečių k., Kauno r.

1941 -1944 m. mokėsi Garliavos (Kauno raj.) prad. m-kloje,1944-1948 m. - Garliavos progimnazijoje, 1948 -1952 m. - Kauno 1-ojoje berniukų vid. m-kloje, 1952 -1957 m. studijavo KPI Mechanikos fak.

1957 -1960 m. - Kauno turbinų g-klos "Pergalė" meistras, vyr.meistras, vyr.inž.technologas.1960 -1968 m.- Lietuvos MA Energetikos ir elektrotechnikos i-to Metalotyros prietaisų konstravimo grupės vad., vyriaus. inž.,1969 m.; FTEPI Karščiui atsparių medžiagų fizikos 1-jos vyresn.moksl. bendr.,1994 m.; nuo 1995 m. - LEI vyr. moksl. bendr.

Darbai: trapaus irimo dėsnio atradėjas, 1974 m.; 5 išradimų, daugiau kaip 70 moksl.straipsnių metalinių ir keraminių medžiagų mechaninio ir terminio irimo klausimo aut. Parašė monografiją "Ugniai atsparios keramikos terminio patvarumo tyrimas" bendraautorius, 1971 m.