Kraštotyra

Obelenis Vytautas

Mokslo darbuotojas. profes. ( biomedicinos m.)

Gimė 1939 m. sausio 19, Kauno r.

Baigė Vilkijos vid. m-klą, 1957-1963 m. – studijavo KMI.

1963 -1970 m. – dirbo KMI Higienos katedros asistentu, 1971-1975 m. – vyr. dėstytoju, 1976-1990 m. - doc., nuo 1991 m. – profesorius., Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėjas.

Darbai: apgynė habil. dr. diseratciją, 1990 m.; vadovėlių aukštosioms mokykloms „Higiena", 1982 m.; „Higienos praktikos darbai",1994 m.; „Aplinkos medicina",1997 m.; 5 mokymo priemonių bendraautorius, daugiau nei 180 mokslo darbų darbo higienos, darbo medicinos, streso įtakos sveikatai ir medicininės ekologijos klausimais. Darbo medicinos studijų ir praktinės tarnybos Lietuvoje iniciatorius ir organizatorius, vadovauja resp. ir tarptaut. darbo medicinos mokslo projektams.