Kraštotyra

Makauskas Saulius

Mokslo darbuotojas, dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1953 m. gruodžio 18 d. Vilkijoje, Kauno r.

1971-1976 m. studijavo LŽŪA agronomiją, 2002-2005 m. – LVA biomedicinos m. dr.

Dirbo agronomu Pašyšių t.ū.(Šilalės r.), Kauno teritorinio rajoninio sk. "Sėklos" agrorajone ir kt., nuo 2000 m.- LVA Praktinio mokymo ir bandymo centro direktoriumi, nuo 2006 m. - LVA lekt. (antraeilės pareigos).

Pagrindinė mokslinė veikla – LVA studentų praktinis mokymas, vadovavimas akademijos mokslininkų eksperimentams ir bandymams.

2005 m. apgynė biomedicinos m. dr.laipsnį, parašė nemažai mokslinių straipsnių.