Kraštotyra

Kmitas Aleksandras

Mokslo darbuotojas, doc. (biomedicinos m. )

Gimė 1940 m. balandžio 23, Svilonėlių k., Jonavos r.

Mokėsi Svilonėlių prad. m-kloje, Karmėlavos 7-metėje m-kloje, Kauno 1-ojoje vid. m-kloje, 1962-1967 m studijavo LŽŪA Agronomijos fak., LŽŪA aspirantūroje - 1967-1973 m.

1966 -1980 – LŽŪA moksl. bendradarbis, partinio komiteto sekretorius, 1980 -1990 – docentas, nuo 1990 m.- Sodininkystės ir daržininkystės katedros vedėjas, docentas.

Darbai: apgynė dr. disertaciją „Mineralinių trašų įtaka ropinių svogūnų derliui ir kokybei Lietuvos TSR aliuviniuose priemolio dirvožemiuose", 1975 m.; knygų ir mokymo priemonių „Prekinių svogųnų auginimas", 1974 m.; „Lauko daržovių auginimas", 1979 m.; „Daržininkystė",1986, 1995 m.; , „Mokomės daržininkauti",1991 m.; „Kultūrinių grybų auginimas",1996 m.; „Retosios ir netradicinės daržovės",2000 m. ir kt. bendrautorius, daugiau kaip 50 strp., išspausdintų periodikoje ir mokslo darbuose, autorius ir bendraautorius.