Kraštotyra

Karpus Algimantas

Mokslo darbuotojas, dr. ( fizikos ir matematikos m.)

Gimė 1931 m. gruodžio 25, Babtuose, Kauno r.

Baigė Babtų progimnaziją, 1953 m. – Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, kuriame pasiliko dėstyti. 1964-74 m. – bendrosios fizikos katedros vedėjas, nuo 1981 m.- fizikos fakulteto dekanas, docentas (1964).

Svarbiausi darbai yra iš anizotropinių kristalų energijos spektrų, kristalų elektrinių ir optinių savybių, fizinių virsmų ir segnetoelektrinių savybių.

Mokomosios priemonės "Mechaninių dydžių matavimas" (1979) vienas iš autorių.