Kraštotyra

Jasaitis Viktoras

Mokslo darbuotojas, (chemijos m.)

Gimė 1901 m. gruodžio 14d. Stanaičių k., Kauno r.

Kovų dėl laisvės metu kaip savanoris partizanas dalyvavo kovose su lenkais ir buvo patekęs į nelaisvę. Grįžęs tęsė mokslus ir 1922 m. baigė I Kauno gimnaziją . 1923 m. pradėjo chemijos studijas Miuncheno universitete., vėliau persikėlė į Vienos universitetą ir jį baigė 1929 m., įgydamas daktaro laipsnį(disertacija apie rudųjų anglių suskystinimą).

1930-1940 m. - Ginklavimo valdybos sprogstamųjų medžiagų skyriaus viršininkas. 1940-1944 m.- Kauno universiteto docentas, neorganinės ir analizinės chemijos katedros vedėjas. 1945-1948 m.-Vokietijos Hanau lietuvių gimnazijos mokytojas . 1946-1948 m.- LTB valdybos ir Tremtinių švietimo tarybos Vokietijoje narys. 1948 m. atvyko į JAV, nuo 1951 m. dirbo sprogstamųjų medžiagų chemiku Levistone.

Chemijos, cheminio karo, sprogstamųjų medžiagų klausimais išspausdino daug mokslinių, mokslo populiarinimo straipsnių įvairiuose leidiniuose: "Trimite", "Židinyje", "Mūsų žinyne" ir kituose. Atskiru leidiniu išleido "Nuodingos karo medžiagos "-1934 m., "Neorganinės chemijos kursas"-1935-1936 m., buvo "Lietuvos enciklopedijos" bendradarbis.

Mirė 1963 m. JAV.