Pradinis Kraštotyra Straipsniai Jasaitis Viktoras

Jasaitis Viktoras

Mokslo darbuotojas, (chemijos m.)

Gimė 1901 m. gruodžio 14d. Stanaičių k., Kauno r.

Kovų dėl laisvės metu kaip savanoris partizanas dalyvavo kovose su lenkais ir buvo patekęs į nelaisvę. Grįžęs tęsė mokslus ir 1922 m. baigė I Kauno gimnaziją . 1923 m. pradėjo chemijos studijas Miuncheno universitete., vėliau persikėlė į Vienos universitetą ir jį baigė 1929 m., įgydamas daktaro laipsnį(disertacija apie rudųjų anglių suskystinimą).

1930-1940 m. - Ginklavimo valdybos sprogstamųjų medžiagų skyriaus viršininkas. 1940-1944 m.- Kauno universiteto docentas, neorganinės ir analizinės chemijos katedros vedėjas. 1945-1948 m.-Vokietijos Hanau lietuvių gimnazijos mokytojas . 1946-1948 m.- LTB valdybos ir Tremtinių švietimo tarybos Vokietijoje narys. 1948 m. atvyko į JAV, nuo 1951 m. dirbo sprogstamųjų medžiagų chemiku Levistone.

Chemijos, cheminio karo, sprogstamųjų medžiagų klausimais išspausdino daug mokslinių, mokslo populiarinimo straipsnių įvairiuose leidiniuose: "Trimite", "Židinyje", "Mūsų žinyne" ir kituose. Atskiru leidiniu išleido "Nuodingos karo medžiagos "-1934 m., "Neorganinės chemijos kursas"-1935-1936 m., buvo "Lietuvos enciklopedijos" bendradarbis.

Mirė 1963 m. JAV.