Kraštotyra

Jankauskienė-Šidlauskaitė Julija

Mokslo darbuotoja, dr. ( agrariniai m.)

Gimė 1960 m. birželio 27 d. Vytėnuose. Kauno r.

Mokėsi Vilniaus 15-oje ir 34-oje vidurinėse mokyklose, nuo 1971 m. – Babtų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1978 m. 1985 m. baigė LŽUA, 1986-1989 m.- mokėsi aspirantūroje Leningrade.

Apgynė žemės ūkio mokslų kandidatės disertaciją.