Kraštotyra

Grigas Kazys

Mokslo darbuotojas, dr. ( humanitariniai m.).

Gimė 1924 m. kovo 1 d. Pagiriuose, Čekiškės valsč.

Baigė Vilkijos gimnaziją. 1945–1948 m. Kauno universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, pašalintas dėl sovietinei ideologijai nepriimtinų pažiūrų, 1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1983 m. filologijos mokslų daktaras.

1950–1954 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute, 1954–2002 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. 1990–1996 m. Vytauto Didžiojo universiteto, 1996–1998 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. Nuo 1995 m. profesorius.

Patobulino ir pritaikė lyginamąjį metodą patarlėms tirti. Sudarė lietuviškų patarlių ir priežodžių klasifikavimo sistemą, pagal ją rengiamas daugiatomis leidinys „Lietuvių patarlės ir priežodžiai" bei  lietuviškų patarlių ir priežodžių sisteminę kartoteką, kurioje daugiau kaip 200 000 vienetų. Paskelbė lyginamosios paremiologijos studijų tarptautiniuose leidiniuose „Proverbium" (1970–1974 m., 1998 m., 2002 m.), „Nordick Yearbook of Folklore" (1995 m.), „Journal of the Baltic Institut of Folklore" (1996 m.), lyginamosios folkloristikos straipsnių „Tautosakos darbuose". Paskelbė daugiau kaip 100 publikacijų, išvertė prozos kūrinių.

Darbai: "Lietuvių tautosaka, užrašyta 1944-1956 m." (su kitais) 1957 m.; "Patarlės ir priežodžiai" (su kitais) 1958 m.; "Lietuvių tautosakos apybraiža"(vienas iš autorių),1963 m.; "Lietuvių tautosaka: Smulkioji tautosaka, žaidimai, šokiai, antologija"  t. 5, 1968 m.;" Smulkioji lietuvių tautosaka", 1968 m.;" Liaudies kūryba" (vienas iš autorių, sudarytojų ir redaktorių) 4 kn. 1969-1996 m.; "Menu mįslę keturgyslę" 1970 m.; "Čir vir vir pavasaris", 1971 m.; "Lietuvių patarlės", 1976 m.; "Simonas Daukantas ir lietuvių tautosaka", 1983 m.; "Simonas Daukantas. Žemaičių tautosaka"( su kitais) 2 t. 1984 m.; "Antanas Baranauskas. Patarlės" 1986 m.; "Patarlių paralelės: Lietuvių patarlės su latvių, baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų atitikmenimis", 1987 m.; "Anksti rytą kėliau: Iš S. Daukanto rinkinių" 1993 m.; "Lietuvių patarlės ir priežodžiai", t. l 2000 m.; "Nuo pirmųjų įrašų iki sisteminio leidinio", 2000 m.

Apdovanojimai: 1970 m. – LTSR valstybinė premija; 2000 m. – Gedimino 4 laipsnio ordinas; 2001 m. – Lietuvos mokslo premija.

Mirė 2002 m. gruodžio 3 d. Vilniuje

Lit.: Wikipedia