Kraštotyra

Bunkus Alfonsas

Mokslo darbuotojas, dr. (socialiniai m.), tapytojas.

Gimė 1929 m. kovo 31 d. Mažeikių r.

Mokėsi Vilniaus ir Maskvos universitetuose. Įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį, o vėliau – docento vardą. Keturis dešimtmečius dirbo Vilniaus ir Kauno aukštosiose mokyklose, dėstydamas ekonomikos teoriją. Laisvojo klausytojo teisėmis lankė ir baigė tapybos studijas VDI. Studijuodamas mokėsi pas J.Švažą, V.Karatajų, V.Gečą, S.Džiaugštą.

Parodose dalyvauja nuo 1970 m. Individualias parodas pradėjo rengti nuo 1979 m. Jo darbų yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, o taip pat Bulgarijoje, Kanadoje, Rusijoje, JAV, Rumunijoje.

Kasmet dalyvauja Kultūros poskyrio darbuotojų organizuojamuose kūrybos pleneruose, skirtuose dailininkams J. Šileikai, V. Pranckūnui, A. Martinaičiui atminti, miestų ir miestelių architektūrai bei rajono kraštovaizdžiui pavaizduoti.