Kraštotyra

Bartkevičius Edmundas

Mokslo darbuotojas, dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1956 m. gruodžio 26 d. Kelmėje

Mokėsi Kelmės vid. mokykloje, 1963 -1974 m.; studijavo LŽŪA, 1974-1979 m. 1980 -1983 m. – Botanikos instituto aspirantas.

Dirbo LŽŪA Miškotvarkos katedros moksl. bendradarbiu, 1979-1992 m.; Miškininkystės katedros asistentu, 1992 -1994 m.; vyr asistent. ,1994-1995 m.; Edukologijos katedros vyr. asistent., 1995-1997 m., nuo 1997 m. – docentas, nuo 1994 m. – Miškų fak. prodekanas.

Darbai: apgynė disertacija „ Bioindikacinių ir biotestavimo metodų panaudojimas aplinkos užterštumo bei pakenktų medynų būklės, produktyvumo vertinimui",1993 m.; paskelbė daugiau nei 40 mokslinių straipsnių.