Kraštotyra

Bartkaitė Ona

Mokslo darbuotoja, dr. (biologijos m.).

Gimė 1945 m. spalio 17 d. Bartkuose, Šakių r.

1947 m. ištremta į Sibirą (Krasnojarsko kraštas), 1955 m. grįžta į Lietuvą. 1965 m. baigė Kapsuko (dabar Marijampolės) mokyklą-internatą, 1970 m.– Vilniaus valstybinį universitetą (biofizikos spec.). 1970-1974 m.- dirbo Skuodo r. Ylakių vidurinės mokyklos mokytoja, 1974 m. pradėjo dirbti Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute daržovių selekcijos skyriuje, pomidorų imuniteto srityje,1985 m. –pomidorų heterozės srityje.T.p. dirbo selekcijos skyriaus vedėja, direktoriaus pavaduotoja mokslui. Babtų saviveiklinio choro, Babtų bažnyčios choro narė, kraštotyrininkė, surinko Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto darbo veteranų atsiminimus.

Pasiekimai:

1979 m. Leningrade apgynė biologijos mokslų kandidatės disertaciją