Kraštotyra

Baltrušaitis Antanas

Mokslo darbuotojas, doc.

Gimė 1951 m. birželio 5 d., Marijampolėje

Mokėsi Marijampolės 4-oje vidurinėje mokykloje (1958-1969), Studijavo KPI, Mašinų gamybos fakultete (1969-1975), Latvijos miškų ūkyje MTI Salaspilyje (Rygos aps.), asp.( 1978-1981).

Dirbo Lietuvos miškų ūkio MTI Miško darbų technologijos sk. vyr. inž. konstrukoriumi (1975-1978), Miško darbų mechanizavimo l-jos vyr. moksl.darb(1978-1987), KTU Dizaino ir technologijų fak. Medienos mechaninės technologijos katedros doc.(1987-1991), nuo 1991 m.- docentas.

Darbai:

Apgynė disertaciją "Medienos smulkinimo spiraliniais sraigtiniais kapotuvais proceso tyrimas", (Baltarusijos technologijos i-te, 1986), perskaitė 15 kasmetinių mokslinių pranešimų resp. Konferencijose "Lietuvos mokslas ir pramonė".

Parašė 7 mokomąsias ir metodines knygas, apie 30 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo moksliniuose seminaruose Švedijoje,lankėsi pirmaujančiose Švedijos mokslo bei pramonės institutuose, įmonėse. Stažuotės metu baigė kursus, gavo pjautinės medienos rūšiavimo pagal pagal kokybę eksperto sertifikatą (1996).

Apdovanotas Sąjunginės akad.A.J.Išlinskio mokslinės techninės draugijos garbės raštu už nuopelnus moksliniame kūrybiniame darbe(1984).

Šiuo metu gyvena Girionyse, Kauno rajone.