Kraštotyra

Armolaitis Kęstutis

Mokslo darbuotojas, dr. (agrariniai m.)

Gimė 1954 m. lapkričio 2 d., Vilkaviškyje

Mokėsi Kauno 23-oje ir Gruodžio muzikos mokyklose, nuo 1964 m. – Babtų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1972 m. 1977 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos miškininkystės fakultetą.

Dirbo Girionyse miškininkystės mokslinio tyrimo institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.

Darbai:

1983 m. apgynė kandidatinę disertaciją.