Kraštotyra

Armolaitis Edvardas

Mokslo darbuotojas (agrariniai m.)

Gimė 1922 m. gruodžio 22 d, Mauliuose, Ukmergės r.

1950 m. baigė LŽŪA, 1957 – 1995 m. dirbo Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1961 m. apgynė kandidato disertaciją. 1972 m. gavo vyresniojo mokslinio bendradarbio vardą.

Darbai:

Paruošė dvi obelų, dvi slyvų auginimo technologijas, parašė keletą brošiūrų vaismedžių genėjimo ir kitais klausimai, yra sodininkams skirtų leidinių bendraautorius, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių.

Mirė 1995m. liepos 4 d. Palaidotas Babtų kapinėse.

Lit. : Mažoji Babtų enciklopedija / Egidijus Barkauskas, Tomas Stonys ; red. V. Stonys. - Kaunas : Projektavimas ir kompiuteriai, 1994. - 87 p. : iliustr.

Wikipedia