Kraštotyra

Vitkauskas Vidmantas

Gimė 1962 m. sausio 17 d. Kaune

Mokėsi Kauno 13-ojoje vidurinėje mokykloje, 1980 - 1985 m. studijavo VPI Istorijos fakultete istoriją – pedagogiką, 1997 – 1999 m. – KTU Administravimo fak. soc. mokslų magistrantūrą.

Baigęs mokslus 1985 – 1990 m. dirbo Domeikavos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju, 1985 – 1987 m. - VPI dėstytoju, 1987 – 1988 m.- KPI dėstytoju, 1990 – 1992 m.- Garliavos 2-osios vidurinės mokyklos direktoriumi, nuo 1992 m. – Garliavos J. Lukšos gimnazijos direktoriumi, nuo 1999 m. – mokytojas ekspertas.

V.Vitkauskui suteiktos I ( 1995 m. ) ir II (1997 m.) vadybos bei istorijos mokytojo eksperto (1999 m.) kvalifikacinės kategorijos. Stažavosi Norvegijoje, Danijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Italijoje. Jis - Kauno rajono tarybos ir prezidiumo narys , Švietimo ir kultūros komisijos piormininkas (1990 – 1992 m.), Kauno rajono tarybos pirmininkas ( 1992 – 1995 m.), Kauno rajono tarybos ir valdybos narys, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas ( 1995 – 1997 m.), savivaldybės tarybos narys ( 1997 – 2000 m.), tarybos ir valdybos narys, Švietimo komiteto pirmininkas ( 2000 – 2003 m.), tarybos narys (2003 – 2004 m.)

Lit. : Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. - Kaunas : Neolitas, 2007 (Kaunas : Aušra). - 703, [1] .- p. 673.