Kraštotyra

Paltanavičius Antanas

Gimė 1887 m.  Judrarūdės k.,  Marijampolės apskr.

1908 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1922 m. buvo paskirtas į Vilkijos progimnaziją. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1923-1925 m. paskirtas "Saulės"mokytojų dvimečių kursų Vilkijoje vadovu ir 1925 m. išleido 20-ąją pradžios mokytojų laidą. Kursų klausytojams jis dėstė pedagogikos pagrindus ir lietuvių kalbą.

1923 m. sukūrė šeima. Vedė vilkijietę Konstanciją Dailydaitę.

1925 m. paskiriamas dirbti Šiluvos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoju, 1928 m. - Raseinių 2-osios lietuvių pradinės mokyklos vedėju. 1931 m. dirbo Kelmės vidurinės mokyklos direktoriumi.

1938 m. A. Paltavičius grįžo į Vilkiją ir čia dirbo lietuvių kalbos mokytoju. 1944 m. prasidėjus antrajai sovietų okupacijai -  Vilkijos gimnazijos direktoriumi.  Mokykloje veikė vyresnių klasių pogrindinė organizacija, kuriai priklausė ir direktorius A. Paltavičius. 1948 m. buvo suimtas ir apkaltintas antisovietine veikla. 1948 m. nuteistas ir išvežtas kalėti į Siblagą Kemerovo apskrityje, 1951 m. perkeltas į Komijos lagerį. Iš kalėjimo paleistas 1955 m.

Mirė 1956 m. lapkričio 24 d. Palaidotas senose Vilkijos kapinėse.