Kraštotyra

Mitkus Adomas

Pasipriešinimo dalyvis, mokytojas

Gimė 1892 m. Virbališkių km, Zapyškio sen., Kauno apsk.

1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Dirbo Vilkaviškio apskrityje Užbaliuose ir Pajevonyse, vėliau Zapyškio valsčiuje, Virbališkių ir Pyplių mokyklose. Lietuvos švietimo ministro įsakymu, 1926 m. buvo paskirtas į Garliavos pradžios mokyklą vedėju ir dirbo iki 1941 m. birželio 14 d. Be mokytojo ir vedėjo darbo buvo pasinėręs į visuomeninę veiklą. Jo rankose buvo skautų, pavasarininkų, jaunalietuvių, šaulių organizacijų veikla. 1926-1940 m. – aktyvus šaulių sąjungos narys, Garliavos šaulių būrio vadas.

Adomas ir jo žmona Ona Mitkai buvo labai neparankūs naujai okupacinei valdžiai, todėl 1941 m. birželio 14 d. jie ir dvi dukros buvo išvežti į tremtį. Adomas atskirtas nuo šeimos ir ištremtas į Sverdlovsko sritį. Ten ir mirė.

1990 m. atsirado galimybė susipažinti su A.Mitkaus byla. Jis buvo kaltinamas priešiškumu KP bei revoliuciniam judėjimui Lietuvoje, taip pat tuo, kad buvo aktyvus Tautininkų partijos ir Šaulių sąjungos narys. TSRS Ypatingojo pasitarimo prie vidaus reikalų komisaro 1942 m. rugpjūčio 25 d. pasmerktas sušaudyti. A.Mitkus reabilituotas Lietuvos TSR prokuratūros 1989 m. rugpjūčio 1 d.

Mirė 1942 m. birželio 22 d.