Kraštotyra

Gronskytė-Mickuvienė Irena

Gimė 1951 m. rugpjūčio 20 d. Kaune.

Mokėsi Kauno 8-ojoje ( dabar "Saulės" gimnazija) bei 15-ojoje vidurinėse mokyklose. 1975 m. baigė LTSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą ir įgijo lietuvių kalbos, literatūros ir muzikos mokytojos specialybę.

Dirbo keliose Kauno miesto vidurinėse mokyklose lietuvių kalbos, literatūros ir muzikos mokytoja.

1989 m. rugsėjo 1 d. Kauno rajono švietimo skyriaus skiriama į Karmėlavos (Kauno r.) vidurinę mokyklą. Dirba lietuvių kalbos mokytoja, nuo 1992 m.- meno vadove (renginių režisiere) Ramučių (Kauno r.) kultūros centre.

I. Gronskytės - Mickuvienės kūryba spausdinama Kauno miesto, rajono periodinėje spaudoje bei Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro leidinyje "Kultūros aktualijos".