Kraštotyra

Kaziūnaitė Skirmantė

Gimė 1966 m. vasario 22 d. Šiauliuose.

Mokėsi Šiaulių 13-oje vidurinėje mokykloje, 1984 – 1989 m. studijavo ŠPI.

Nuo 1989 m. dirba Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokytoja, 1997- 2005 m. – kauno rajono dailės mokytojų metod. tarybos pirmininkė.

S.Kaziūnaitė – dailės mokytoja – ekspertė, kvalifikaciją kėlusi seminaruose, keletos metodinių priemonių dailės mokymui autorė, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos narė, etninės kultūros ir dailės ugdymo turinio konsultantė. Jos paruošta programa „Projektų metodo taikymas dailės pamokose" laimėjo ŠMM kvalifikacijos tobulinimo programų konkursą. Ne kartą apdovanota LR ŠMM padėkos raštais.

Lit.: Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. - Kaunas : Neolitas, 2007.- p. 359.