Kraštotyra

Rimdeikienė Aldona

Muziejininkė, etnografė

Gimė 1933 m.

Gyveno Vilkijoje (Kauno r.), vėliau Kaune, Viniuje.

1951 m. baigė Vilkijos vidurinę mokyklą, įstojo studijuoti Vilniaus pedagoginiame institute istoriją , vėliau studijavo VVU Istorijos ir filologijos fakultete, kur įgijo istorikės bei etnografės išsilavinimą.

Baigusi universitetą, pradėjo dirbti Kauno valstybiniame istorijos muziejuje, nuo 1959 m. – M.K.Čiurlionio dailės muziejuje Taikomosios dailės skyriuje, nuo 1980 m.- dirbo kaip mokslo darbuotoja, 1983-1990 m. šiam skyriui vadovavo.

Kurį laiką A.Rideikienė dirbo dėstytoja Kauno maisto pramonės technikume.

Grįžusi į Vilkiją dirbo Z. ir D.Kalesinskų aukštesniojoje liaudies amatų mokykloje. Dėstė istoriografiją, etnografiją, tautodailę.

Dirbdama muziejuose daug dėmesio skyrė liaudies kūrybos ir kultūrinio paveldo tyrimui ir propagavimui.

Parašė apie 300 straipsnių, kurie buvo publikuojami Lietuvos ir užsienio spaudoje. Nuo 1990 m. daugiausiai rašė į „Naujas tėviškės žinias".

Darbai: „Lietuvių liaudies meno" I tomo , išleisto 1993 m., bendraautorė; kartu su fotografu V.Žirguliu tyrinėjo dailininko ir fotografo A.Varno (1879-1979 m.) fototeką; spaudai parengė knygą „Adomas Varnas. Kryžių Lietuva".

Mirė 2005 m.

Lit.: Ištikima talentui ir savo kraštui // Naujos tėviškės žinios.- 2012, geg. 7.