Kraštotyra

Pšibarauskas Antanas

Bibliotekininkas

Baigė Alytaus žemės ūkio m-klą, vėliau mokėsi suaugusiųjų gimnazijoje ir baigė 4 klases. 1948 m. mokėsi Kauno Mokytojų seminarijoje, bibliotekininkystės skyriuje, 1949 m. – trijų mėnesių bibliotekininkų kursuose prie Kauno viešosios bibliotekos. Baigęs kursus ir Mokytojų seminariją buvo paskirtas dirbti į Lapių valsčiaus VB, vedėju ( nuo 1950 m.). 1951 m. pradėjo dirbti Vilijampolės rajono rajoninės bibliotekos vedėju.
1951 m. įstojo į Vilniaus Bibliotekinio technikumo neakivaizdinį skyrių, kurį baigė 1955 m. Tais pačiais metais, susijungus Kauno Panemunės ir Vilijampolės rajonams į vieną Kauno rajoną, Vilijampolės rajono biblioteka buvo pa vadinta Kauno rajonine biblioteka. 1951 m. prie šios bibliotekos buvo įsteigtas vaikų literatūros skyrius, (kuris 1953 m. buvo uždarytas ) vėliau - savarankiška rajoninė vaikų biblioteka , kurioje A.Pšibarauskas dirbo vedėju, tuo pačiu glaudžiai bendradarbiavo su Rajonine biblioteka. Taip išdirbo 8-erius metus. 1959 m. buvo pakviestas dirbti į LŽŪA biblioteką, kurioje išdirbo 11 metų. 1970 m. pradėjo dirbti Medicinos instituto bibliotekoje. Su pertraukomis čia išdirbo iki 1979 m. (1972-1976 m. – dirbo Kauno 4-os vidurinės mokyklos bibliotekoje), po to perėjo į Kauno Restauracines dirbtuves.
1980 -1990 m.- dirbo Kauno valstybiniame istorijos muziejuje.