Kraštotyra

Poškaitis Kazys

Choreografas 

Gimė 1922 m. liepos 10 d. Dievogalos k. , Zapyškio valsč., Kauno apskr.

1970m. baigė Vilniaus universitetą . “Lietuvos” ansamblyje 1943-1954 m. buvo šokėjas, Liaudies meno rūmų cgoreografijos skyriaus vedėjas (1954-1972 m.). Dirbo dėstytoju Vilniaus Pedagoginiame institute, Vilniaus kultūros mokykloje. Nuo 1950 m. iki 1980 m. buvo Respublikinių Dainų švenčių baletmeisteris ir režisierius. 
Darbai: aprašė dešimt, parengė du šimtus liaudies šokių, išleido knygas: ”Šokio aprašymas”,1956 m.,1972 m.; “Šokis dainų šventėje”,1980 m.; “Lietuvių šokio kelias į sceną”,1985m. Sukūrė apie dešimt liaudies šokių rinkinių. 
Mirė 2001m.