Kraštotyra

Podolskaitė Violeta

Aktorė

Gimė 1953 m. birželio 4 d. Kaune

Gyveno Žiegždriuose, Kauno rajone. Čia praėjo vaikystės ir paauglystės metai. 1960-1966 m. pradėjo lankyti Šlienavos aštuonmetę mokyklą, kur baigė 6 klases, vėliau mokslus tęsė Kauno 13-oje mokykloje, kurią baigė 1971 m. Tais pačiais metais įstojo į LTSR Valstybinę konservatoriją, Aktoriaus meistriškumo fakultetą, dramos aktorės specialybę. Po ketverių studijų metų, jos kurso dešimtukas, vadovaujamas rež. D.Tamulevičiūtės, buvo pakviestas dirbti į LTSR Valstybinį Jaunimo teatrą.
Vaidmenys teatre: Džiuljeta (K.Antanėlio ir S.Gedos roko operoje „Meilė ir mirtis Veronoje“), Sonia (A.Čechovo „Dėdė Vania“), Aizada ( Č.Aitmatovo „Ilga kaip šimtmečiai diena“), Iljuša 
( F.Dostojevskio „Brolis Alioša“), Domicelė ( Žemaitės „Trys mylimos“) ir kt.
Darbai:
Vaidmenys kino filmuose: „Virto ąžuolai“ ( rež. S.Lukšas), „Elektroninė senelė“( rež. A.Puipa), „Ir ten krantai smėlėti“ (rež.A.Puipa), „“Vilko dantų karoliukai“, ( rež. A.Puipa), „“Žemės keleiviai“(rež.S.Lukšas).
Vaidmenys televizijos spektakliuose: „Bendraamžiai“ (rež.P.Keturakytė), „Heda Gabler“, 
( rež.V.Bačiulis), J.Grušo „Laimingas tai aš“ ( rež. V.Bačiulis), Žemaitės „Piršlybos“ (rež. A.Matulionis).