Kraštotyra

Kazėnas Juozas

Kraštotyrininkas

Gimė 1920 m. balandžio 22 d. Putviškiuose, Pasvalio r.

1939 m. baigęs Pasvalio gimnaziją, įstojo į LŽŪA, kurią baigė (1946) ir pasiliko čia dirbti. 1948 m. deportavus tėvus, iš Akademijos atleidžiamas. Persekiojamas KGB, buvo priverstas dirbti įvairiose Lietuvos vietose. 1958 m. paskiriamas vyr. agronomu Pagynėje, kur dirbo iki 1982 m.
J.Kazėnas bendradarbiavo spaudoje, paskelbė 76 straipsnius. Išėjęs į pensiją, įsijungė į kraštotyros darbą. 
Darbai: parašė rankraščius “Pagynės gamta”, “Ūkio agronomo užrašai”, “Pagynės paukštininkystės ūkio metraštis”; knygą “Pagynė”, 1990.

Mirė 1991 m. lapkričio 10 d. Pagynėje, Kauno r.
Palaidotas Babtų kapinėse.