Kraštotyra

Grigaitienė Vladislava

Dainininkė, kultūros darbuotoja

Gimė 1890 m. lapkričio 20 d., Kaune


1908 m. baigusi mokytojų kursus Kaune mokytojavo Garliavoje, Kamajuose. Nuo 1910 m. dainavo Vilniaus „Rūtos“ draugijos koncertuose. 1918 m. baigusi Petrogrado konservatorijos N. Ireckajos klasę, dėstė Vitebsko liaudies konservatorijoje, nuo 1919 m. dainavo Smolensko operos teatre (Olga – Piotras Čaikovskis. Eugenijus Oneginas).
1920 m. grįžo į Lietuvą, koncertavo, Lietuvių meno kūrėjų draugijos Muzikos sekcijos narė. 1920 m. tobulinosi Paryžiuje pas F. Litviną. 1921–1944 m. Valstybės teatro solistė, dainavo apie 30 vaidmenų. 1921–1933 m. dėstė Kauno muzikos mokykloje, 1933–1944 m. Kauno konservatorijoje. Koncertavo Latvijoje, Estijoje, ten dainavo ir operoje, Suomijoje, Vokietijoje.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Daug koncertavo. 1946 m. atvyko į JAV, apsigyveno Elizabete (Naujasis Džersis). Surengė bažnytinių koncertų. Pirmoji atliko Stasio Šimkaus baladės „Nugrimzdęs dvaras“ solo partiją (1932 m.), daugelį Juozo Gruodžio, Aleksandro Kačanausko dainų.
Mokinės: Veronika Dagelytė, Antanina Dambrauskaitė, Alodija Dičiūtė-Trečiokienė, Stasė Dievaitytė-Skačkauskienė, Alė Kalvaitytė, Elzbieta Kardelienė, Marija Lipčienė, Sofija Pusdešrytė-Adomaitienė, Pranė Radzevičiūtė, Genovaitė Vasiliauskienė-Stanaitytė.
Vaidmenys : Toska – Džakomas Pučinis. Toska;Aida, Amelija, Leonora – Džiuzepė Verdis. Aida, Kaukių balius, Trubadūras; Ortrūda, Elizabetė – Richardas Vagneris. Lohengrinas, Tanhoizeris; Liza – Piotras Čaikovskis. Pikų dama; Jaroslavna – Aleksandras Borodinas. Kunigaikštis Igoris; Birutė – Mikas Petrauskas. Birutė; Gražina – Jurgis Karnavičius. Gražina; Žvaigždonė – Antanas Račiūnas. Trys talismanai.
Apdovanojimai: 1931 m. Gedimino 3 laipsnio ordinas

Mirė 1961 m. liepos 23 d. Niujorke, JAV

Lit.: Wikipedia