Kraštotyra

Dabužinskaitė Leokadija

Choreografė

Gimė 1952 m. liepos 14 d., Vandžiogaloje, Kauno r.
Baigė Vandžiogalos vidurinę mokyklą. 1975 m. baigė Vilniaus konservatorijos Klaipėdos menų fakultetą.
Šiuo metu gyvena Vilniuje, dirba rusų dramos teatre baletmeistere.