Kraštotyra

Marma Kazimieras

KNYGNEŠYS, KUNIGAS

Gimė 1878 kovo 13 d. Vilkijoje, Kauno raj.

Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1902m. įšventintas į kunigus ir paskirtas vikaru į Kriukus, Joniškio raj. Čia susipažino su knygnešiais, iš jų gaudavo lietuviškos spaudos. Skaitydavo pats, taip pat platindavo tarp savo pažįstamų. Kunigavo įvairiuose miesteliuose: Varniuose, Čekiškėje, Kaune ir kt. 1922m. paskirtas Krakių klebonu. Panaikinus spaudos draudimą bendradarbiavo lietuviškos periodikos leidiniuose.

Mirė 1949 m. lapkričio mėn. 20 d. Krakėse, Panevėžio raj.