Kraštotyra

Kairiūkštis Povilas

KNYGNEŠYS

Gimė 1868 m. sausio.13d. Girininkuose, Garliavos apyl. Kauno raj.

Mokėsi Veiveriuose, Seinuose.1881-1888 m. – Marijampolės gimnazijoje,1888-1893 m. –Maskvos universitete, Medicinos fakultete. Dalyvavo slaptos lietuviškos draugijos veikloje. Dirbo gydytoju Maskvoje, Smolenske. Įtarus platinant lietuvišką spaudą, P. Kairiūkščio bute buvo atlikta krata. Buvo rasta lairaščio „ Ūkininkas“ du numeriai. P. Kairiūkščiui buvo paskirtas trijų mėnesių areštas. 1902 m. caro paliepimu ištremtas vieniems metams. 1920 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo ligoninėse, rašė straipsnius į medicininę spaudą.

Mirė 1923 m. lapkričio 3 d. Kaune.