Kraštotyra

Budzeika Petras


KNYGNEŠYS

Gimė 1841 m.sausio mėn. 18 d. Suvalkijoje.

Kunigu įšventintas 1865 m. 1882 m. paskirtas Garliavos klebonu ir Marijampolės dekanu. Šias pareigas užėmė iki mirties. Važiuodamas į Seinus pas vyskupą dekanato reikalais seminarijos studentams nuveždavo lietuviškos spaudos, kurios gaudavo iš Kalvarijoje gyvenusio knygnešio kunigo Adomo Grinevičiaus. Grįždamas atgal Kalvarijoje gaudavo lietuviškos spaudos Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams

Mirė 1907 m. spalio mėn. 4 d. Garliavoje, Kauno raj.