Pradinis Kraštotyra Straipsniai Baltrušaitis Jonas

Baltrušaitis Jonas

Gimė 1858 m.  gruodžio 26 d. 

Jaunystėje dirbo mokytoju. 1889 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1894 m. ir paskirtas vikaru į Saudargą. 1897 m. perkeltas į Garliavą, 1900 m. - į Jelenevą (Lenkija). 1902 m. perkeltas vėl į Garliavą. 1910 m. paskirtas Pažėrų klebonu. 


Mirė 1920 m. Pažėrų k., Kauno r.