Pradinis Kraštotyra Straipsniai Bakanauskas Simonas

Bakanauskas Simonas

dgobj low 2884085043052917809 1

KNYGNEŠYS

Gimė 1865 m. Vanagų kaime, Ukmergės apskrityje. Buvo trobelninko sūnus, nuo 8 iki 22 tarnavo pas ūkininkus. Mokėsi batsiuvio amato.Šį darbą pradėjo dirbti pas Raudondvario valsčiuje dyvenussį dvarininką kartauską ir nuo 1889 m, apsigyveno Raudondvaryje.  Susipažino su vietiniais sielininkais, kurie jam pasiūlė užsiimti sielių plukdymu į Vokietiją. Pavasarisias ir vasaromis S.Bakanauskas išplaukdavo Nemunu į Tilšę, grįždavo - su slaptomis knygomis. Vėliau pradėjo vien tik platinti lietuvišką spaudą. Ją platino aštuoniolika  metų. Bendradarbiavo su kitais knygnešiais iš įvairių apylinkių. Teko patirti nemažai sunkių išgyvenimų, rizikuoti gyvybe.  

Mirė 1935 m.

Nuotr.:https://vdkm.limis.lt/