Antanavičius

Gyveno Vosiškiuose, Kauno r.


Bendradarbiavo su knygnešiu Jurgiu Keruckiu. Pardavęs knygas , pinigus grąžindavo J. Keruckiui.