Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje - Aštuntas puslapis

Milašauskienė E. O ką veikia stipresnieji? (apie gabių mokinių aktyvinimą Garliavos vid. mokykloje).-tarybinis mokytojas, 1967, gruod. 14

Miliūnienė M. Turime dirbti geriau (apie Garliavos vaikų biblioteką Kauno r.).-Soc. Keliu, 1957, vasario 22

Milkevičius A.Garliavoje apleistas kultūrinis darbas (Panemunės r.).-Tarybų Lietuva, 1950, rugsejo 29

Paltanavičienė S.Atsiminimai. Magdutės jaunystė Lietuvoje, Boston, 1955

Pikelis S. Girtuoklėlis. O kiti?(pokalbis apie satyra Kauno r. “Pajiseio” kol).-Valst. laikraštis, 1979, gruod.27

Plavičienė J.Juozo Lukšos gimnazija – krikščioniško dvasingumo ir tautinio auklėjimo sala (Garliava).-XXI amžius.-1996, vas. 9,p. 4

Raguotienė G. Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas 1904-1918 m. Lietuvoje.-1996, p. 350

Raščius Pr., Volodka C. Ieškojimai(apie V.Mičiurino sodininkystės-daržininkystes bandymo stoties vyr. moksl. bendradarbę M.Rasimaitę).-Tarybinė moteris, 1956, Nr. 3, p. 1-2

Sagaitienė L. Bėgte paskui svajonę (apie vaikų namus “Pajiesyje”).-Kauno laikas, 1993, vas. 25

Sakalauskas A. Nuolat rūpintis jaunaisiais pedagogais (Garliavos vid. mokyklos vadovybės uždavinys).-Komunizmo švyturys,1953, lapkr. 26

Skambėk plačiai, tarybine daina(apie ką pasakojo Garliavos kultūros namų meno vadovas V.Labunaitis).-Komjaunimo tiesa, 1949, liepos 20

Stundys A. Kai svari klasės vadovo veikla(apie Garliavos vid. mokyklos klasių vadovų darbą).-Tarybinė mokykla, 1973, Nr. 5, p. 6-8

Stundys A.Tėvų komiteto veikla, ugdant mokinių sąmoningą drausmę (Garliavos 1-oji vid. mokykla).-Tarybinė mokykla, 1976, Nr. 5, p. 8-11

Miklaševičiūtė R.Jubiliejaus proga mokyklai buvo suteiktas vardas / Laikinoji sostinė, 2004, geg.20, p. 5.

Dambrauskas A. garliaviečiai ieškojo talentų: miestelį išjudino klasikinės muzikos konkursas / Laikinoji sostinė.-2004, birž. 22, p. 3

Dambrauskas A. Šokas sportininkams : aikštės tapo sandėliais: žlugo ambicingi verslininkų planai paversti Kauną šalies lauko teniso sostine / Laikinoji sostinė, 2004, rugs. 14, p. 1