Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje - Šeštas puslapis

Nūdiena

Trainys V. Garliavoje – ugniagesių įkurtuvės / Laikinoji sostinė.- 2004, geg. 5, p. 3

Liubinaitė R. Garliavos ugniagesius parėmė kolegos iš Vokietijos / Laikinoji sostinė, geg. 20, p. 5

Partijos.

Apyvala.S. Be vadovavimo Garliavos v. vykd. komiteto darbas).- Tiesa, 1946, birž. 19

Aukščiau socialistinio lenktyniavimo vėliavą, kuriant kolektyvinį kaimą( apie Garliavos ap., Jurginiškių apyl. Tarybos darbą).-Tarybų Lietuva, 1949, rugpj. 19

Bovydas A. Pirmaujančios apylinkės taryba.- Kauno tiesa, 1950, lapkr. 17

Čepulytė D.Atpildas už klastingą šmeižtą (apie J.Bieliauskienę, nuteistą už tarybų santv. šmeižimą, Garliava).- Tiesa, 1983, geg. 22

Diržionis J. Valsčiaus kūltūros-švietimo įstaigos rinkiminiame darbe (Kauno apsk., Garliavos v.).-Tiesa, 1950, sausio 17.

Filipenkovas M. Gėlės ir granitas.Pasakojimas apie karį iš Garliavos ( A.Šachvorostovas), atlikusį žygdarbį Afganistane.-Tiesa, 1988, bal. 3

Greblikas K.Taip ateina pasitikejimas (apie “Aušros” kolūkio karvių melžėją K.Žilinskienę, Kauno r.).- Valst. laikraštis, 1975, birž. 7.

Jurevičius J.Po liepom stovėjo (apie nusikaltimą Garliavoje).-Švyturys, 1975, Nr. 14, p. 18-19

Kondratienė B.Grojant “Geležinio vilko” orkestrui (apie pasipriešinimo kovų dalyvio J.Lukšos-Daumanto atminimo įamžinimą, Garliava, Kauno r.).- 1994, liepos 2, p. 4

Kubilius J.Atsekime pradžią ( apie nusikaltimą Garliavoje).- Švyturys, 1976, Nr. 21, p. 14-15.

Marčiulaitis A.Tėvų ir deputatų atsakomybė (apie Kauno r. Garliavos ap. Tarybų liaudies švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų nuolat. kom-jos darbą).-Tarybų darbas, 1973, Nr. 11, p. 20-21

Mačys E., Šaknys V. Prizas liko Garliavoje (reportažas iš Kauno r. viet. Tarybų teisinių žinių konkurso).-Tarybų darbas, 1974, Nr. 2, p. 26-29

Meškauskas J. Pergudravo….save (apie garliavietį T.Kantautą, nelegaliai laikiusį Lapes ).-Tiesa, 1986, gruod. 14

Telksnys F.Garliavoje nušautas Barselonos olimpiados dalyvis (apie Lietuvos bokso rinktinės sunkiasvorio V. Markevičiaus žūtį).-Liet rytas, 1992, spal. 7

Urbonavičius S.,Pedagoginė tąsa (apie “Pajiesio” kol. draug. teismo pirmininką mokyt.A.Marčiulaitį).- Valst. laikraštis.- 1979, rugpj. 30

Valionis V.Kartono sparnai – ne skrydžiui (apie J.Bieliauskienę, nuteistą už taryb. santvarkos šmeižimą, Garliava, Kauno r.).-Komjaunimo tiesa, 1983, geg. 27

Vasiliauskas J.Kaip pavogti milijoną (apie garliaviškių G.ir S. Kondrotų baudž. bylą).-Tik vyrams, 1991, Nr. 2, p. 17-19

Vitkauskas V. Su džiaugsmu ir padėka (Garliavos J.Lukšos-Daumanto gimnazijos direktoriaus padėka išeivijos lietuviams už mater. paramą).- Draugas, Chicago, 1995, saus. 5

Žalys L. V.Landsbergis ragina išsaugoti “garbingą Lietuvą, nevengiančią aršių ginčų, bet apsieinančią be muštynių”(V. Landsbergio viešnagė Garliavoje).-Kauno diena, 1993, liep 13, p. 2