Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje - Penktas puslapis

Personalijos, žymūs žmonės

Pranskus B.Lietuvių litaratūros gretose (1883-1886 m.čia mokytojavo rašytojas J. Andziulaitis – K

Patašius M. Savamokslis jogas siekia tapti tikru savo kūno šeimininku / laikinoji sostinė.- 2004, rugpj. 25, p. 8

Menas

Adomaitis J.Vyrui tiek metu kiek jis dainuoja (Garliavos vyrų choro 30-mečiui).-Tėviškės žinios, 1994, p. lapkr. 29.

Buračas J.Gatvė Garliavoje (parodos, skirtos gimimo 80-mečiui ir kūrybos 50-mečiui pažymėti katalogas) .- K., 1978, p. 35

Buračas B. Gatvė Garliavoje 1942

Garliava. Šeimyniškas vakaras (Petkevičius, Aleksandravičius, Žaltauskas, Benesevičiūtė, Girnius, Drulytė).-“Dabartis”, 1918, rugsėjo 6, Nr. 13, p. 3]

Vijeikis Vladas. Garliava (Nuotr.).- Lietuva, mano tėvų žemė, Čikaga, 1911(?), p. 365

Gegužės 4 d buvo 4 vakarai Garlevoje(vaidino Alytos “Ant bedugnės krašto”choras.- “Vairas”, 1914, Nr. 9, p. 3

Giedraitienė L.Paveiksluose- ilgesys ir grožis ( apie dail. J.Sorokienės darbų parodą Garliavoje, Kauno r.).-Tėviškės žinios, 1993, vas. 4.

Svetys K.Iš Lietuvos krašto. Garliava.Lietuvių vakaras.-“Dabartis”, 1918, vasario 19, Nr. 22, p. 3 , t.p. 1918, balandžio 13, Nr.45, p. 3

Discipulus. Iš Lietuvos krašto. Garliava. Šis tas apie vakarėlius.-“Dabartis”, 1918, gegužės 4, Nr.54, p. 3

Nemokytojas. Iš Lietuvos krašto: Ilgakiemis (Garliavos sav.) Atidarė lietuvių mokyklą.- “Dabartis”.- 1918, gegužės 18, Nr. 60, p. 3

Jasukaitienė R. Tikėjimu ir išmintim paženklinta ramybė ( apie dail. O.Karavejevo kūrinius Garliavoje).- Kauno laikas, 1995, spal. 17, p. 5

Koplytstulpis (nuotr.).- Iš užmaršties sugrįžus.- Kaunas, 1992 Garliavos ap., Ilgakiemio k.)

Lietuvos nepriklausomybė dešimtmečio paminklas, pastatytas 1928, atstatytas 1988 (nuotr.).-Iš užmaršties sugrįžę, 1982. (Garliavos ap., Karkazų km.)

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę (nuotr.).- Iš užmaršties sugrįžę, K., 1992

Rinkevičius A., raudonis P. Naujoji kolūkio sodyba (Garliavos v. “Kelias į komunizmą” kolūkio sodybos generalinio plano nuotrauka).- Tarybų Lietuva, 1950, balandžio 27

Teresius A.Koplytstulpis: lietuvių tautos kančiai atminti, 1989 (nuotr.).- Iš užmaršties sugrįžę, K., 1992

Teresius A. Stogastulpis Garliavoje (nuotr.)//Laužadis K. Atgimstančios Lietuvos paminklai, 1991, lapkr.

Vaidila. Garliava. Lietuvių vakaras (Vargonininko Ratušinskio pastangomis surengtas).-“Dabartis”, 1918, liepos 11, Nr. 83, p. 4

Zienius St., Branginsies- ne visada laimėsi (apie resp. konstravimo-projektavimo inst. Sodybų projektus ūkininkams Garliavoje).-“Ūkininkas”, 1991, Nr. 15, p. 11