Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje - Ketvirtas puslapis

Matukas P.Eina žeme žmogus (apie Mičiurino taryb. ūkio-technikumo mechanizatorių J.Kurą).-Valstiečių laikraštis, 1979, bal 17.

Mirskis M. Svarbiausias principas: pasitikėjimas ir kontrolė (apie “Pajiesio” kol. pirmininką A.Turūtą).-Laikas ir įvykiai, 1981,Nr. 24, p. 16-18

Naujokaitis A. Gyvulininkystės technologijos (apie “Pajiesio” kol. zootechnika A.Skladitį).-Valst. laikraštis, 1973, sausio 25

Neverauskaitė B.Moterys (apie “Pajiesio” kol. karvių melžėjas).-Valst. laikraštis, 1974, kovo 8

Pirmųjų metų kolektyvinio darbo ataskaita (iš kolūkio “Kelias į komunizmą”ataskaitinio susirinkimo).-Tarybų Lietuva, 1949, vasario 22

Ragaišis A.Gražiai ir turtingai arba vienos kolūkiečių šeimos biudžetas (apie “Pajiesio” kol. kolūkiečių Jakučionių šeimą).-Gimtasis kraštas, 1980, rugsėjo 18, p. 2

Sabaitis J., Cimbolenka P.Už biurokratizmo barikadų (Garliavos MTS).-Valstiečių laikraštis, 1954, balandžio 21

Sliesoriūnienė E.Nepastebėta šypsena(apie “Pažangos” kolūkio brigadininkę G.Urvitienę).-Jaunimo gretos, 1961,Nr. 1, p. 1-2

Stasiukaitis A.Sujudimas Pajiesio kolūkyje.- Tiesa, 1971, lapkr. 6

Stabra G. Ir iš klaidų mokomės( apie Mičiurino taryb. ūkio-technikumo sodą).-Mūsų sodai, 1970, Nr. 9, p. 5

Sučylaitė J.Lietuviškas traktorius jau yra( apie AB “Gamega” traktorius).-Mano verslas, 1996, rugpj., Nr.19

Šermukšnis P.Jaunieji traktorininkai (Garliavos MTS).-Tarybų Lietuva, 1947, kovo 11

Šeštokas R.Raudonas ir baltas kaimas (apie “Pajiesio” kol.).-Gimtasis kraštas, 1987, bal. 16

Šimkūnas M.Kviečia lietuviškos technikos gamintojai.- Ūkininko patarėjas, 1996, bal 6, p. 6

Šlajus R.Taip priedermė liepia(apie Mičiurino taryb. ūkio-technikumo kiaulių komplekso vyr. gyd.J.Naujokaitį).-Mūsų žodis, 1982, Nr. 11, p. 14-15

Tujezovas A.Svarbių darbų išvakarėse(Garliavos MTS pasiruošė sėjai).-Lietuvos kolūkietis, 1955, Nr. 2, p. 3

Turūta A.Iš žemės paimti viską, ką ji gali duoti (“Pajiesio” kol. pirmininko A.Turūtos ataskaitinio metinio pranešimo).-Soc. keliu, 1962, vas. 23

Turūta A.Kas iš tikrųjų dirba geriau?.- Tiesa, 1965, spalio 16

Tvirbutas S.Pirmoji lietuviškos technikos paroda “Kaimas-96”.-Ūkininko patarėjas, 1996, bal. 13, p. 2

Uktveris A. Darbą palabinus, garbę pakalbinus (apie “Pajiesio” kol.).-Valst. laikraštis, 1983, saus.8

Urbonavicius Z. Kokia bus pamaina?.- Valst. laikr., 1979, liepos 3,

Vėliava nuleista. (apie baigiamąjį etapą “Aušros” kol.).- Valst. laikr. 1966, spalio 23

Venčius S., Žemaitis A. Daugiau paršelių-daugiau mėsos (iš “Pažangos” kol. patyrimo).-Žemės ūkis, 1963,Nr. 5, p. 18-19

Venskevičienė V. Birutės Viršutienės lobis (apie “Pažangos” kolūkio melžėją).- Valst. laikraštis, 1974, rugpj. 24

Vilniškaitytė S.Kolūkio laiškininkė (apie “Pažangos” kolūkio laiškininkę A.Valaitytę).-Soc. keliu, 1956, rugs. 14

Zalestienė E. Prekyboje kiekviena smulkmena reikšminga.0 Kooperatininkas, 1979, Nr. 10, p. 12-14

Zienius S. Pirmasis “Garliavos” pavasaris (apie Garliavos remonto mechan. Gamyklą).-Ūkininkas, 1990, Nr. 4, p. 42

Žolynas T.Kodėl blogai dirba Garliavos MTS.- Valst. laikr., 1953, liepos 3