Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje - Trečias puslapis

Kadžiulis A. Žodį taria kolūkiečiai (apie Pajiesio kol. socialistinius įsipareigojimus).- Tiesa, 1970, rugs. 13

Kalinas E.Pasikeitimų gražios spalvos (apie Pajiesio kol).-Komunizmo vėliava,1984, spalio 6 d.

Kaminskas J. Gyvenimo versmė. (“Aušros” kol.).-Komunizmo vėliava, 1969, saus. 4, pradžia 1968, Nr. 151

Kanaplenis R. Straipsnis, parašytas “išimties tvarka”.- Darbas ir poilsis, 1988, Nr. 2, p. 10-11.

Karšonas J., Rukšėnas P. Garliavos valsčiaus “Aušros” kolūkio derliaus nuėjimo ir paruošų vykdymo planas

Karvelis J. Įteikti valstybiniai žemės paskyrimo aktai naujakuriams (Garliavos v., Kauno aps.).-Valstiečių laikraštis, 1945, geg. 7.

Kašys S.Rytojaus sodams – ekonominį pagrindą ( apie I.Mičiurino taryb. ūkio technikumo sodus).- Mūsų sodai, 1976,Nr 2, p. 4-5

Kauno I. Mičiurino tarybinis ūkis-technikumas (1920-1970).-Komunizmo vėliava,1970, rugs. 22.

Keturakis R. Žmonės ir duona (apie I.Mičiurino tarybinį ūki-technikumą).-Nemunas, 1962, Nr. 11, p. 40-41.

Kiauleikis L. Nepatogu…(apie MTS direktorių Mozuruką).-Tiesa, 1952, rugs. 16

Krasauskas R. Raudonosios gurguolės su maistu mūsų išvaduotojams vėl plaukia į Kauną (apie Garliavos v. valstiečių dovanas sužeistiesiems kariams).-Tarybų Lietuva, 1944, rugs. 30

Kretavičius O.Pašaukimas. Pasakojimas apie Kauno r. “Pajiesio” kolūkio kombainininką E.Jurevičių).-Valstiečių laikraštis,1982, rugs. 23.

Kretavičiūtė A. Garliavos “Trikotex” po žingsnelį į Danijos rinką.-Kauno diena, 1995, rugs. 29.

Kryžauskas K.Kauno rajono Pajiesio kolūkio pasiekimai galvijų veislininkystės.- XXIX studentų mokslinės konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 60-mečiui paminėti, pranešimo tezės, -K,1977, p.33-35.

Kučinskas V., Morkus E. Kokio sandėlio reikia? (apie Pajiesio kolūkio javų sandėlius).-Valstiečių laikraštis, 1971, gruod. 9.

Kvedaras V.Pirmoji Respublikoje.(I.Mičiurino tarybinio ūkio-technikumo veikla).-Valstiečių laikraštis, 1981, p. rugpj. 1.

Labūnaitis V.Jei visi rūpinsimes. (apie I.Mičiurino ūkį-technikuma).-Mūsų sodai, 1973, Nr. 8, p. 9.

Laukaitis V. darbo žymūnas M. Kamarauskas (Garliavos plytinė).-Komunizmo švyturys, 1954, sausio 7.

Laukaitis V. Nuošalyje nuo lenktyniavimo (Garliavos plytinė. Panemunės raj.).-Kauno tiesa, 1952, rugpj. 15

Levickas P., Vainikonis L. Naujas žingsnis.- (apie Pajiesio kolūki, Kauno r.).-Laikas ir įvykiai, 1981, Nr. 3, p. 13-14

Levulis A.Tiems, kurie šturmuoja pelkes (apie Garliavos vartotojų kooperatyvo valgyklos veiklą).- Kooperatininkas, 1965, Nr. 7, p. 7.

Liuiza J., Sovodninkas V.Ar visada kalta gamykla? ( dėl Garliavos remonto-mechan. Gamykloje atremontuotų traktorių variklių tinkamos eksploatacijos).-Valstiečių laikraštis, 1963, birž. 14.

Mačienė B. Sugrįžtu į sąvaja jaunystę ( apie “Gegužės pirmosios” trikotažo f-ko ceho Garliavoje darbuotoją S.Bilotienę).- Tarybinė moteris, 1980, Nr. 1, p. 3-4.

Malašauskas J. Žydėjimas (apie I.Mičiurino taryb. ūkio bitininkystės brigad. A.Marcinkevičiūtę-Lukoševičienę).- Komjaunimo tiesa, 1980, spalio 29.

Marčiulionis A.Darbo biografijos pradžia.- Tiesa, 1982, saus. 9.