Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje - Antras puslapis

Ekonomika

A.Bagdonas.Ilgakiemis garantuoja šviesą.-Tiesa, 1988, vas. 10.

A.Bakūnas.Zootechnikas ( L.Krikštūniene, Kauno apsk. Garliavos v.).- Komjaunimo tiesa, 1949, rugpj. 12.

Balaišis E., Fišeris I..Sukasi karuselė (apie I.Mičiurino taryb. ūkio technikumo pienininkystės kompleksą Kauno r.).- Švyturys, 1981, Nr. 20, p. 4-5.

Bartkus P., Daugėla K. Geriausias Respublikoje (apie “Pajiesio” kolūkio kombainininką E.Jurevičių, Kauno r.).-Jaunimo gretos, 1983, Nr. 2, p. 10-11.

Beržas A.Iljičiaus šviesa ( apie kolūkio “Kelias į komunizmą” elektrifikavimą).-Valstiečių laikraštis, 1949, vas. 3.

Bronius J, Vidmantas V. Vakar-paskutinis etapas (“Aušros” kol., Kauno r.).-Valstiečių laikraštis, 1965, spalio 21.

Brukas J.Kad nesentų kaimas (“Aušros” kol., Kauno r.).- Švyturys, 1969,Nr. 20, p. 9-10.

Čėsna R.Oi, kas sodai, do sodeliai…( A.Mičiurino sodininkystės-daržininkystės bandymų stotis).- Taryb.Klaipeda, 1979, liepos 18.

Dalgelis J.Prasidėjo žemės paskyrimų aktų įteikimas (Garliava, Kauno a.).-Tiesa, 1945, geg. 1.

Paukštytė A.Upeliai susiliejo į galingą upę (apie Garliavos Vartotojų kooperatyvo darbuotojus, kovojančius už komunistinio darbo kolektyvo vardą).-Kooperatininkas, 1961, birželio 15.

Dovydaitis V. Įmonės direktorius (apie Garliavos plytinės direktorių S.Mančiauską).-Tarybų Lietuva, 1950, geg. 25

Drenuotos žemės – dideli derliai (iš pasikalbėjimo su “Aušros” kol. Pirmininku J.Bruku, Kauno r.).- Valstiečių laikraštis, 1966, liepos 8.

J.Šalčius.Statybinių medžiagų pramonė atėjo į kaimą (pokalbis su Rašnavos keramikos gamyklos direktoriumi E.Dubosa).- Statyba, 1994, birž. 29.

Edmontas V.Padalinio taryba (apie I.Mičiurino taryb. ūkio technikumo pieno fermos tarybos veiklą, Kauno r.).- Valstiečių laikraštis, 1987, vas. 24.

Garliavos valsčiaus, Stanaičių ir Rinkūnų apylinkių tarybų sutartis dėl socialistinio lenktyniavimo stiprinimo.-Tarybų Lietuva, 1949, kovo 18.

Grigas J.Didžiosios reikšmės diena Garliavoje. Pradėti dalinti valstybiniai žemės paskyrimo aktai naujakuriams.-Tarybų Lietuva, 1945, geg. 1.

Griškevičius P., Požėra J.Planas ir kokybė. (apie traktorių remontą Garliavos MTS).-Tiesa, 1954, gruod. 26.

Jurkūnas J.Kur Jiesia vingiuoja Nemunėlio link (apie “Pajiesio” kol.).-Kauno tiesa, 1972, geg. 1.

Kadžiulis A. Artoją iš vagos pažinsi (apie baigiamąjį etapą “Aušros” kol.).-Tiesa, 1966, spalio 21.