Kraštotyra

Garliava spaudoje

Medžiaga rinkta iš Lietuvos M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos korteliu vaizdų katalogo, vietovardžių kartotekos. Tekstas ir aprašas netaisytas.

Bendros žinios

Kežinaitis P. Aplink Kauną, V., Mintis, 1866, G.- p. 77-79,

Kežinaitis P. Kauno apylinkės, V., Valst. polit.mokl ir.liter. l-kla,1958, G.- p. 86-87,

Kirlys J.Garliava,”Gimtinė”, 1996, p. geg . 1-31,

Lietuvių kalbos tarmės.Chrestomatija, V.1977, Garliava p. 1999,

Rudžinskas V.Dėkoju Dievui, Rudamina, 1935, Garliavos par.,p.8-11,

Stanaitis A., Adlys P.Lietuvos TSR gyventoji, V.,1973, G.- p. 64,

Semaška A.Lietuvos keliais,V., 1989, G.-p.54,

Vadovas po Lietuvą, K. 1938, G.- p. 109-110,

Draugijos

Garlevoje (Marijamp. apskrityje) gegužės 8 d. įvyko steigiamasis “Žagrės” kuopelės susirinkimas.- Vairas, 1914, Nr 9, p. 21-22.

Garlevos “Blaivybės” draugijos skyriuje, įsteigtame 1912 m. birželio 30 d., dabar yra 352 narių…- Vairas, 1914, Nr 12, p. 22.

Garliavietis. Garliava. Draugijos susirinkimas (“Vilties”, mini A.Vaitkūną, S.Jakubauską, J.Jankų).- Dabartis, 1918, Nr. 172, p. 3 (Iš Lietuvos krašto) ???

Mokinys. Garliava. Jaunimo gyvenimas. (“Vilties” draugija. Mini A.Vaitkūną, S.Jakubauską, Jočionį).-Dabartis, 1918, Nr. 184 (?), p. 3 (Iš Lietuvos krašto).

Naujas “Žagrės” draugijos skyrius nesenai įstaigtas Garlevoje.- Vairas, 1914, Nr. 9 p. 21.

Steponaitis V.Vartotojų draugija “Vyturys”.- Lietuvos žinios, 1913, Nr. 91, rugpj. 3

Steponaitis V. “Žiburys”.- Lietuvos žinios, 1913, Nr.88, liepos 27.

“Žiburio” draugijos susirinkimas buvo Garlevoj balandžio 27 d.-Vairas,1914, Nr. 9, p. 21.