Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje

Medžiaga rinkta iš Lietuvos M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos korteliu vaizdų katalogo, vietovardžių kartotekos. Tekstas ir aprašas netaisytas.

Bendros žinios

Kežinaitis P. Aplink Kauną, V., Mintis, 1866, G.- p. 77-79,

Kežinaitis P. Kauno apylinkės, V., Valst. polit.mokl ir.liter. l-kla,1958, G.- p. 86-87,

Kirlys J.Garliava,”Gimtinė”, 1996, p. geg . 1-31,

Lietuvių kalbos tarmės.Chrestomatija, V.1977, Garliava p. 1999,

Rudžinskas V.Dėkoju Dievui, Rudamina, 1935, Garliavos par.,p.8-11,

Stanaitis A., Adlys P.Lietuvos TSR gyventoji, V.,1973, G.- p. 64,

Semaška A.Lietuvos keliais,V., 1989, G.-p.54,

Vadovas po Lietuvą, K. 1938, G.- p. 109-110,

Draugijos

Garlevoje (Marijamp. apskrityje) gegužės 8 d. įvyko steigiamasis “Žagrės” kuopelės susirinkimas.- Vairas, 1914, Nr 9, p. 21-22.

Garlevos “Blaivybės” draugijos skyriuje, įsteigtame 1912 m. birželio 30 d., dabar yra 352 narių…- Vairas, 1914, Nr 12, p. 22.

Garliavietis. Garliava. Draugijos susirinkimas (“Vilties”, mini A.Vaitkūną, S.Jakubauską, J.Jankų).- Dabartis, 1918, Nr. 172, p. 3 (Iš Lietuvos krašto) ???

Mokinys. Garliava. Jaunimo gyvenimas. (“Vilties” draugija. Mini A.Vaitkūną, S.Jakubauską, Jočionį).-Dabartis, 1918, Nr. 184 (?), p. 3 (Iš Lietuvos krašto).

Naujas “Žagrės” draugijos skyrius nesenai įstaigtas Garlevoje.- Vairas, 1914, Nr. 9 p. 21.

Steponaitis V.Vartotojų draugija “Vyturys”.- Lietuvos žinios, 1913, Nr. 91, rugpj. 3

Steponaitis V. “Žiburys”.- Lietuvos žinios, 1913, Nr.88, liepos 27.

“Žiburio” draugijos susirinkimas buvo Garlevoj balandžio 27 d.-Vairas,1914, Nr. 9, p. 21.