Sausio-13-oji

1991 m.

Labokaitė D.Tautiškas Disneilendas // Tėviškės žinios.- 1991, kovo 16.

Maciulevičius S.Parkas Sitkūnuose // Tėviškės žinios.- 1991, kovo 14.

Juragių vėliava // Tėviškės žinios.- 1991, kovo 5.

Martišiūtė S.Mes su jumis // Tėviškės žinios.- 1991, vas.14

Šeštadienį Kauno rajone žmonių saugomuose Sitkūnuose. // Tėviškės žinios.- 1991, saus. 22.

Visos Kauno aikštės, Laisvės alėja, Sitkūnų ir Juragių prieigos marguoja politiniais plakatais // Tėviškės žinios.- 1991, saus. 19.

Juragiai vakar : [nuotraukos] // Tėviškės žinios.- 1991, saus. 17.

Brangūs rajono žmonės (rajono Tarybos pirmininko P.Mikelionio kreipimasis // Tėviškės žinios.- 1991.-saus. 15.

Čiučiulkaitė K. Ryto sulaukėme giedodami : [žmonių, budėjusių Vilniuje, pasakojimai] // Tėviškės žinios.- 1991.- saus. 15.

Rajono valdyba praneša : [Juragių ir Sitkūnų koordinaciniai centrai] // Tėviškės žinios.- 1991, saus. 15.

Sausio 13-osios naktį besaugant: [apie J.Vaidoto mirtį prie Sitkūnų radijo stoties] / Laisvasis Kaunas.- 1991, saus. 15.

Gabartas R. Sitkūnų gynėjų atsiminimai // Respublika.- 1991, sausio 14.

Grinevičiūtė N. Juragiai: Lietuvos langas // Laisvasis Kaunas.- 1991, saus. 14.

Petrauskaitė Z. Sitkūnų tamsoje // Laisvasis Kaunas.- 1991, saus. 14.

Čiučiulkaitė K.Iki amžiaus galo //Tėviškės žinios.- 1991, saus. 13.

1992 m.

Apdovanoti sausio 13-osios atminimo medaliu // Tėviškės žinios.- 1992, saus. 16.

Šarpnickienė. Panegirikų nereikia // Kauno tiesa.- 1992, saus. 16.

Dambrauskas A.Juragiai : televizija už geležinių durų // Kauno tiesa.- 1992.- saus. 11.

1993 m.

Sausio 13-osios minėjimo renginiai Kauno rajone // Tėviškės žinios.- 1993.- saus. 12.

1994m.

Apgailestauju // Tėviškės žinios.- 1994, saus. 14.

Vasiliauskas V. Tartum šviesos kibirkštėlė // Tėviškės žinios.- 1994.- saus. 14.

Sausio 13-oji amžiams išliks gyva lietuvių tautos atmintyje : [renginiai Garliavoje] // Tėviškės žinios.- 1994, saus.13.

Sausio 13-osios dienos paminėjimo renginiai // Tėviškės žinios.- 1994, saus. 13.

Trofimišinas V. Atverkime širdis atminimui // Tėviškės žinios.- 1994, saus. 13.

Birulis K. Iš juodojo metraščio : [nuotr. Sitkūnai, Juragiai] // Vakarinės naujienos.- 1994, geg. 5.