Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajono piliakalniai - Žiegždrių piliakalnis

Kauno rajono piliakalniai - Žiegždrių piliakalnis

 Žiegždrių piliakalnis

SAMYLŲ SENIŪNIJA

Piliakalnis buvo įrengtas aukšto kairiojo Nemuno kranto kyšulyje. Aikštelė ovali, pailga rytų – vakarų kryptimi, 18x12 m dydžio, 1 m aukštesniu rytiniu galu (nuskleistas pylimas?). 2,5 m žemiau aikštelės, pietvakarių šlaite buvo terasa. Šlaitai statūs, 8 (vakaruose ir pietuose) - 21 m aukščio, viršutinėje dalyje buvę pastatinti.
Piliakalnis visiškai nuplautas Kauno marių XX a. 7-¬8 dešimtmečiuose.
Pietrytinėje ir pietvakarinėje papėdėse 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, tyrinėta 1998-2001 m. Joje aptiktas iki 60 cm storio II a. – IV a. kultūrinis sluoksnis su brūkšniuota, grublėta ir gludinta keramika, akmeniniais galąstuvais, geležiniu peiliuku, titnago nuoskalomis, geležies gargažėmis. Gyvenvietės šiaurinė dalis irgi nuplauta Kauno marių.

Lit.: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDieg%C5%BEdri%C5%B3_piliakalnis
Nuotr. iš Lietuvos piliakalniai / Balys Buračas ; sudarytojas Gytis Grižas. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2011] (Vilnius : Sapnų sala). - 465, [3] p. : iliustr.

Vieskunu piliakalnio akmuo

Akmuo nuplautam piliakalniui atminti

Nuotr.iš https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10014776