Kraštotyra

Vytautas Andriuškevičius

Pasipriešinimo judėjimo dalyvis

Gimė 1929 m. birželio 18 d. Pagirių km., Garliavos valsč., Kauno r. 


1944m. baigė Garliavos pradinę mokyklą ir pradėjo mokytis Kauno IX gimnazijoje. Pirmaisiais mokslo metais įsitraukė į Lietuvos jaunimo judėjimą, kovą prieš okupacinį režimą. 1946 m. sužinojęs, kad saugumas pradėjo domėtis jo veikla, pradėjo mokytis Finansų technikume. Surinko studentų bendraminčių kuopelę , kurios užduotis rinkti informaciją apie represijas Kauno mieste ir apylinkėse. 1947m. norėjo išleisti savo laikraštį “Geležinį vilką”, tačiau buvo susektas ir suimtas. Nuteistas laisvės atėmimu aštuoneriems metams. Bausmę iš pradžių atliko Unžlage, nuo 1950 m. Karagandos lageriuose. 1954 m. paleistas iš įkalinimo vietos, bet turėjo vykti į Irkutsko sritį, kur buvo ištremti tėvai ir broliai. 1956 m. parvyko į Lietuvą be dokumentų, negalėdamas gauti darbo ir legaliai gyventi. 1957m. teko  grįžti atgal į tremtį. Tremtyje vedė ir susilaukė dviejų vaikų. 1973 m. su šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Garliavoje, pradėjo dirbti Traktorių remonto gamykloje. 
1992 m. gavo pasiūlymą kurti ir vadovauti Kauno apygardos saugumo tarnybai, dirbo tarnybos vadovu iki 1993 m. V. Andriuškevičius nuo 1994 m. išrinktas LPKTS Garliavos skyriaus pirmininku.