Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajono antakalniai ir piliakalniai - Šančių piliakalnis

Kauno rajono antakalniai ir piliakalniai - Šančių piliakalnis

1024px-Šančių piliakalnis

LAPIŲ SENIŪNIJA
Šančių kaimas

Piliakalnis įrengtas Neries dešiniojo kranto aukštutinės terasos kyšulyje, Margupio kairiajame krante. Aikštelė ovali, pailga šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi, 19x9 m dydžio. Šiaurės vakarų papėdėje, 6 m žemiau aikštelės yra 2 m pločio, 0,2 m gylio griovys, už kurio supiltas 0,3 m aukščio, 3 m pločio pylimas 1 m. aukščio išoriniu šlaitu. Vakariniame šlaite yra 2,5 m pločio terasa. Šlaitai statūs, 8(šiaurėje)¬-18 m aukščio.
Piliakalnis apaugęs pušimis su krūmų pomiškiu, aikštelėje iškastas apkasas ir duobė.
Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. Paminklo teritorijos plotas 16000 m².
Pietinėje papėdėje 0,3 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lipdytos keramikos. 1992 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0an%C4%8Di%C5%B3_piliakalnis

Nuotr. iš ttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20087782