Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajono piliakalniai - Ringovės piliakalnis

Kauno rajono piliakalniai - Ringovės piliakalnis

 Ringovės piliakalnis  

VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
Ringovės kaimas

Piliakalnis įrengtas Nemuno dešiniojo kranto kyšulyje, suformuotame Ringovės ir Krestinavos upelių daubų. Aikštelė keturkampė, pailga šiaurės – pietų kryptimi, 135 m ilgio ir 32 m pločio pietinėje dalyje, labai nelygi. Jos šiaurinė dalis 3 m aukštesnė, o pietinė dalis 2 m žemesnė už centrinę. Beveik per aikštelės vidurį, skersai jos eina 20 m pločio, iki 1 m gylio įdubimas. Aikštelės šiauriniame krašte supiltas 17 m ilgio, 3,5 m aukščio, 19 m pločio kūgio formos pylimas, kurio 4 m aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į 4 m pločio, 0,5 m gylio griovį. Toliau į šiaurę tęsiasi natūrali kranto ketera, kurioje už 50 m nuo pylimo yra 1 m aukščio, 13 m pločio pakilimas. Vakariniame šlaite, 2-¬3 m žemiau aikštelės yra 2 m pločio terasa, kurios išorinis 3-¬4 m aukščio šlaitas pastatintas. Terasa užsisuka ir į pietinį šlaitą. Šlaitai statūs, 20-¬30 m aukščio. Piliakalnis apaugęs eglėmis ir krūmais, pietinis šlaitas nukirstas.
Piliakalnis datuojamas II tūkstantmečio pradžia. Paminklo teritorijos plotas 38 000 m². 1992 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Samyl%C5%B3_piliakalnis

Nuotr. Birutės Šlapikienės