Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajono piliakalniai - Piepalių piliakalnis

Kauno rajono piliakalniai - Piepalių piliakalnis

14  

020

111

03696

456

BABTŲ SENIŪNIJA
Piepalių kaimas

Piliakalnis yra į šiaurės rytus nuo Piepalių kaimo dešiniajame Nevėžio krante. Šlaitai statūs, daugiau kaip 10 m. aukščio. Aikštelė trikampė, 20 m. ilgio, iki 15 m. pločio. Manoma, kad pagrindinis piliakalnio naudojimo laikotarpis buvo I tūkstantmetis po Kristaus gimimo. Piliakalnyje rasta nemažai apdegusio molio. Senojoje literatūroje jis vadinamas Babtyno, Babcinos, Žemaitkiemio piliakalniu. Šis piliakalnis taip pat minimas 1880 m. Varšuvoje išleistame „Geografijos žodyne". Tai Respublikinės reikšmės archeologinis paminklas.
Išlikę pasakojimai, apie tai, kad piliakalnyje vaidenasi, kad piliakalnį švedai kepurėmis supylę, kad jis kepurėmis supiltas Napoleono laikais, ar kad jame du broliai radę skrynią pinigų, tačiau susiginčijus, kuriam reikia arklius atvaryti skryniai parsivežti, ir vienam nusikeikus „kad jie skradžiai žemėn nueitų“, skrynia nugarmėjusi į Nevėžį.
2016 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registro sąrašą.

Lit.: Mažoji Babtų enciklopedija / Egidijus Barkauskas, Tomas Stonys ; red. V. Stonys. - Kaunas : Projektavimas ir kompiuteriai, 1994. - 87 p. : iliustr
Nuotr. Laimono Klevecko ir https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/