Kraštotyra

Ivanauskas Arūnas

Gydytojas

Gimė 1961 m. liepos 27 d., Skaudvilėje, Tauragės r.

Mokėsi Skaudvilės vidurinėje mokykloje ( 1968-1979), studijavo KMI (1979-1985).
Dirbo 1985-1986 m. – gydytoju internu KAK, 1986-1991 m. – Prienų r. centrinės ligoninės rentgeno kab. vedėju, 1991-1997 m. – Kauno rajono centrinės ligoninės rentgeno kab. vedėju, nuo 1997 m. – VŠĮ Garliavos ligoninės direktorius.

Apdovanojimai: 
1994 m. suteikta I gydytojo rentgenologo kategorija.